Societatea are implementate urmatoarele sisteme de management: Certificat SR EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2008

Sisteme de Management al Calitatii 

 

Sistemul de Management al Calitatii proiectat si implementat in cadrul societatii este in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2008 si prezinta urmatoarele caracteristici: 

- enunta politica si obiectivele societatii in domeniul calitatii; 

- arata organizarea si responsabilitatile functiilor care asigura implementarea acestuia in raport cu standardel de referinta adoptate; 

- serveste pentru monitorizarea satisfactiei clientilor. 

 

 


Certificat SR EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004

Sisteme de Management de Mediu 

  

Reprezinta confirmarea oficiala a unui nivel de performanta credibil si responsabil al managementului de mediu al organizatiei; 

Certifica incadrarea activitatilor organizatiei in reglementarile nationale si internationale privind protectia mediului; implicare in identificarea modalitatilor de reducere a pierderilor si a pierderilor precum si a costurilor generate de tratarea si depozitarea deseurilor. 

 

 


Certificat SR OHSAS 18001:2008/OHSAS 18001:2007

Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale 

 

Prin implementarea acestui sistem de management se realizeaza: 

- confirmarea oficiala a unui nivel de performanta credibil si responsabil al managementului in domeniul sanatatii si securitatii in munca; 

- identificarea pericolelor, evaluarea si pastrarea sub control a riscurilor privind sanatatea si securitatea in munca; 

- reducerea numarului de accidente de munca si imbolnavire a angajatilor precum si scaderea cheltuielilor ocazionate de accidentele de munca si imbolnavirile angajatilor.