Societatea ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA SA este constituita, pe o durata nelimitata, ca societate pe actiuni si care: 

 • este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului avand codul unic: J06/271/1993;
 • are sediul social in localitatea Bistrita, str. Zefirului, nr. 11, tel. 0263-215905 / 219913, fax. 0263-234499; mobil: 0721 - 298121
 • are capital social privat, actionarul majoritar detinand peste 90% din capital avand si calitatea de administrator al societatii;
 • are implementat sistemul de management al calitatii, de mediu, de securitate in munca precum si cel al responsabilitatii sociale  in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 14001:2005 / SR OHSAS 18001:2008 respectiv SA 8000;
 • isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania si Comunitatea Europeana;
 • experienta in sectorul de activitate de peste 20 de ani, luand fiinta prin reorganizarea sectorului energetic.
 

Domeniu de activitate: 

 1. Proiectare si executie lucrari instalatii electrice in sectorul energetic, electrotehnic cu tensiuni de pana la 110 kV;
 2. Proiectarea si executia de confectii metalice si echipamente electrice in sectorul energetic si electrotehnic;
 3. Proiectare si executie instalatii electrice pentru energie alternativa;
 4. Proiectare si executie tablouri si echipamente electrice;
 5. Proiectare si executie confectii metalice.